دانلود آهنگ جدید شباهنگ انگار هنوز

انگار هنوز

متن آهنگ انگار هنوز
انگار هنوز تو دلم یکم وابستگی حس میکنم اما هنوز به هم وابسته ایم
پابند این عاشقی تو چقدر راحت شدی باید بگی واسه من بی طاقت شدی

**

همه میدونن جز من هیشکی اینجوری نمیسازه با تویی که معلوم نیست کی همه چیشو میبازه
همه میدونن جز من هیشکی اینجوری نمیسازه با تویی که معلوم نیست کی همه چیشو میبازه

**


نمیخواستم چشمام بفهمی تو اینجایی واسه ی فراموشی زدم به تنهایی
دست پیشتو گرفتی ترسیدی که پس بیفتی بخشیدمت آخه من با اینکه همش دروغ میگفتی

**

همه میدونن جز من هیشکی اینجوری نمیسازه با تویی که معلوم نیست کی همه چیشو میبازه
همه میدونن جز من هیشکی اینجوری نمیسازه با تویی که معلوم نیست کی همه چیشو میبازه

**

همه میدونن جز من هیشکی اینجوری نمیسازه با تویی که معلوم نیست کی همه چیشو میبازه
همه میدونن جز من هیشکی اینجوری نمیسازه با تویی که معلوم نیست کی همه چیشو میبازه

آخرین آثار شباهنگ