دانلود آهنگ جدید شهاب بشیری شب دلتنگی

شب دلتنگی

متن آهنگ شب دلتنگی
درد از هر طرفی که اونو ببینی درد

باز چشمام شده بارون و دنیامو تر کرده سرد دستاش مثل اون روزها نیست چقدر سرده

هست ولی من رو توو غصه هام انگاری ول کرده روزهای سردی پر نامردی پر از پرسه پر شبگردی

شب بیرنگی آسمون سنگی شب زندونه شب دلتنگی روزهای سردی پر نامردی پر از پرسه پر شبگردی

شب بیرنگی آسمون سنگی شب زندونه شب دلتنگی ویرونم رو تنم زخمه این دنیا چرا بی رحمه

کی جز تو منو میفهمه، باز فکرت رو من آواره شهر غرق یه شب حاره من چشمام چرا بیداره

روزهای سردی پر نامردی پر از پرسه پر شبگردی

شب بیرنگی آسمون سنگی شب زندونه شب دلتنگی

روزهای سردی پر نامردی پر از پرسه پر شبگردی

شب بیرنگی آسمون سنگی شب زندونه شب دلتنگی

***

شب بیرنگی آسمون سنگی شب زندونه شب دلتنگی ویرونم رو تنم زخمه این دنیا چرا بی رحمه

کی جز تو منو میفهمه، باز فکرت رو من آواره شهر غرق یه شب حاره من چشمام چرا بیداره

روزهای سردی پر نامردی پر از پرسه پر شبگردی

شب بیرنگی آسمون سنگی شب زندونه شب دلتنگی

روزهای سردی پر نامردی پر از پرسه پر شبگردی

شب بیرنگی آسمون سنگی شب زندونه شب دلتنگی

آخرین آثار شهاب بشیری