دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی دستمو بگیر

دستمو بگیر

متن آهنگ دستمو بگیر
دستمو بگیر قیدمو نزن لحظه

لحظه زندگیم از تو خالیه

رد نشو ازم خواهشن ببین اون

کسی که عاشقت شده چه حالیه

بی نگاه تو درد میکشم

عاشقانه میپرستمت خود به خود

بغض میکنم ولی حرف نمیزنم

بعد رفتنت سکوتمم خلاصه شد

حاله من خرابه حاله تو چقد خوشه

درد رفتنت یه روز من رو میکشه

گریه میکنم به حالو روز هردومون

پیشه من بمون پیشه من بمون

خستگیمو از تنم بگیر عشقه من

قید من قید حسه پاکمو نزن

وقتی نیستی از خودم از تو دلخورم

غصه میخورم غصه میخورم

کم نکن منو از خودت عزیز

از خودت نگیر روی ماهتو گلم

این طبیعیه وقتی تو بری پا

به پای تو یخورده کمشه حوصلم

من تمام روز سعی میکنم

بیشتر از زمان قبل عاشقت بشم

هر کجا بری با توئه دلم پامو

از تو زندگیت پس نمیکشم

حاله من خرابه حاله تو چقد خوشه

درد رفتنت یه روز من رو میکشه

گریه میکنم به حالو روز هردومون

پیشه من بمون پیشه من بمون

خستگیمو از تنم بگیر عشقه

قید من قید حسه پاکمو نزن

وقتی نیستی از خودم از تو دلخورم

غصه میخورم غصه میخورم

***

هر کجا بری با توئه دلم پامو

از تو زندگیت پس نمیکشم

حاله من خرابه حاله تو چقد خوشه

درد رفتنت یه روز من رو میکشه

گریه میکنم به حالو روز هردومون

پیشه من بمون پیشه من بمون

خستگیمو از تنم بگیر عشقه من

قید من قید حسه پاکمو نزن

وقتی نیستی از خودم از تو دلخورم

غصه میخورم غصه میخورم

آخرین آثار شهاب بخارایی