دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی تقدیر
متن آهنگ لحظه
لحظه دیدن تو دنیا چه عاشقونه بود

شونه هات برام یه مرحم با یه آشیونه بود

اومدی اما چه زود رفتی نموندی واسه من

کمی از عشق و محبت تو نخوندی واسه من

تو نخوندی واسه من تو نخوندی واسه من

کاش میشد وقت خداحافظی حرفی بزنی

کاش به زخم دل من مرحم دردی بزنی

حالا من موندم و تنهایی و این دل شکسته

تو که رفتی واسه من مونده همین صدای خسته

اگه زندگی برام یه روز خراب شه

یا که عشقت واسه من مثل سراب شه

باز میگم دوست دارم باز میگم دوست دارم

باز میگم دوست دارم باز میگم دوست دارم

لحظه دیدن تو دنیا چه عاشقونه بود

شونه هات برام یه مرحم با یه آشیونه بود

اومدی اما چه زود رفتی نموندی واسه من

کمی از عشق و محبت تو نخوندی واسه من

تو نخوندی واسه من تو نخوندی واسه من

کاش میشد وقت خداحافظی حرفی بزنی

کاش به زخم دل من مرحم دردی بزنی

حالا من موندم و تنهایی و این دل شکسته

تو که رفتی واسه من مونده همین صدای خسته

اگه زندگی برام یه روز خراب شه

یا که عشقت واسه من مثل سراب شه

باز میگم دوست دارم باز میگم دوست دارم

باز میگم دوست دارم باز میگم دوست دارم

***

کاش میشد وقت خداحافظی حرفی بزنی

کاش به زخم دل من مرحم دردی بزنی

حالا من موندم و تنهایی و این دل شکسته

تو که رفتی واسه من مونده همین صدای خسته

اگه زندگی برام یه روز خراب شه

یا که عشقت واسه من مثل سراب شه

باز میگم دوست دارم باز میگم دوست دارم

باز میگم دوست دارم باز میگم دوست دارم

آخرین آثار شهاب بخارایی