دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی زنگ فرار
متن آهنگ ما بیشتر
هر چی دوست دارن همه ما بیشتر

اگه بگی بازم همه ما بیشتر

اگه بگی قد تموم دنیا من یه نفر از همه دنیا بیشتر

تقصیر این دل دل پاکو ساده بیشتر

چیه که تنها به تو تکیه داده

بگو چجور بگم دوست دارم من

میدونم عشقت از سرم زیاده

بگو چجور بگم دوست دارم من

میدونم عشقت از سرم زیاده

هر چی دوست دارن تموم دنیا

من از همه اونا خدا میدونه بیشتر

اگه همه بگن هزار هزار بار

داد میزنم که من یدونه بیشتر

اگه همه بگن هزار هزار بار

داد میزنم که من یدونه بیشتر

هر چی دوست دارن همه ما بیشتر

اگه بگی بازم همه ما بیشتر

اگه بگی قد تموم دنیا من یه نفر از همه دنیا بیشتر

اگه بگی قد تموم دنیا من یه نفر از همه دنیا بیشتر

تقصیر این دل دل پاکو ساده بیشتر

چیه که تنها به تو تکیه داده

بگو چجور بگم دوست دارم من

میدونم عشقت از سرم زیاده

بگو چجور بگم دوست دارم من

میدونم عشقت از سرم زیاده

بگو چجور بگم دوست دارم من

میدونم عشقت از سرم زیاده

***

تقصیر این دل دل پاکو ساده بیشتر

چیه که تنها به تو تکیه داده

بگو چجور بگم دوست دارم من

میدونم عشقت از سرم زیاده

بگو چجور بگم دوست دارم من

میدونم عشقت از سرم زیاده

بگو چجور بگم دوست دارم من

میدونم عشقت از سرم زیاده

آخرین آثار شهاب بخارایی