دانلود آهنگ شهاب مظفری برعکس

برعکس

متن آهنگ برعکس
وقتی عطرت نمیمونه رو لباسم
بذار بقیه روزهامو ببازم
تا میاد یکم درست شه
همه چی بد میشه بازم

کوله بارم دلمه خونه به دوشم
دیگه چه فرقی داره هرچی بپوشم
حوصله ام سر میره بسه
تو چی میگی در گوشم

**

میگی برعکس همیشه میتونم قیدتو درجا بزنم
من بمونم و حال بدم و آدم بی رحم بی تو میمیرم
تو چجوری میتونی دل بدی بعد دل بکنی
حرفهای بی ربط بگی ، بگی وصله ناجور منی
آدم بی رحم بی تو میمیرم

تو به هر راهی بری باز تهشم من
تو رو نشناختمت آخرشم من
تو رو میشناسه دوتا دست حریصم
دل من تنگ میشه واسه تو عزیزم

مثل شلاق زمستون توی بادی
منو آخر میکشه عشق زیادی
جلوی چشممی ولی خیلی دوری
میگی آروم بگیرم آخه چجوری

میگی برعکس همیشه میتونم قیدتو درجا بزنم
من بمونم و حال بدم و آدم بی رحم بی تو میمیرم
تو چجوری میتونی دل بدی بعد دل بکنی
حرفهای بی ربط بگی ، بگی وصله ناجور منی
آدم بی رحم بی تو میمیرم

آخرین آثار شهاب مظفری