دانلود آهنگ جدید شهبد چشمان تو

چشمان تو

متن آهنگ چشمان تو
عاشق چشمان توام گوش به فرمان توام به جان تو قسم که مثل تو ندیدم
وسعت دنیا و جهان هر آن چه هست پر توان قدرت چشمان تو هیچ جا ندیدم
خود تو دنیای مگر این همه زیبایی مگر معجزه باشد که همه در تو ببینند
وای عجب چشمانی تو خودت میدانی که چه کردی و چگونه دلم از راه به در شد
هی دلم دیوانه عاشق و ویرانه به کجا میروی آخر همه عمر تو به سر شد
دلیل آرامش من مهرم و آسایش من شهزاده ی نجیب من تنها تویی طبیب من ای جانا
ای همه ی هستی من شرابی و مستی من من به تو دل بستم هی جان
وای عجب چشمانی تو خودت میدانی که چه کردی و چگونه دلم از راه به در شد
هی دلم دیوانه عاشق و ویرانه به کجا میروی آخر همه عمر تو به سر شد
وای عجب چشمانی تو خودت میدانی که چه کردی و چگونه دلم از راه به در شد
هی دلم دیوانه عاشق و ویرانه به کجا میروی آخر همه عمر تو به سر شد

***

دلیل آرامش من مهرم و آسایش من شهزاده ی نجیب من تنها تویی طبیب من ای جانا
ای همه ی هستی من شرابی و مستی من من به تو دل بستم هی جان
وای عجب چشمانی تو خودت میدانی که چه کردی و چگونه دلم از راه به در شد
هی دلم دیوانه عاشق و ویرانه به کجا میروی آخر همه عمر تو به سر شد
وای عجب چشمانی تو خودت میدانی که چه کردی و چگونه دلم از راه به در شد
هی دلم دیوانه عاشق و ویرانه به کجا میروی آخر همه عمر تو به سر شد

آخرین آثار شهبد