دانلود آهنگ جدید شاهین آرشا یه آهنگ ساده

یه آهنگ ساده

متن آهنگ یه آهنگ ساده
از یه جایی به بعد میشکَنی میبُری
پر حرفی ولی حرفاتو می خوری
به کسی حالتو نمی تونی بگی
دیگه هیچی برات مهم نیس حتی زندگی

از یه جایی به بعد سختیات یکسرست
عشق واسه تو یه شوخیه مسخرست
به یه جا می رسی دلت هیچی نخواد
یه آهنگ ساده کافیه تا اَشکت دَراد

*****

همه چی و عادی جلوه میدی
که کسی نفهمه چی کشیدی
زورکی میخندی فک کنن خوشحالی

دورت پر از آدم الکی
وقتی همه با هَمَن تو تکی
تنهایی داغونی پیش همه عالی
الکی میخندی فک‌ کنن خوشحالی

از یه جایی به بعد سختیات یکسرست
عشق واسه تو یه شوخیه مسخرست
به یه جا می رسی دلت هیچی نخواد
یه آهنگ ساده کافیه تا اَشکت دَراد

آخرین آثار شاهین آرشا