دانلود آهنگ جدید شاهین جلیلوند یک خیال از تو

یک خیال از تو

متن آهنگ یک خیال از تو
راهی ندارم غیر تنهایی ای یار بکش مرا اگر خواهی
ای یار فراموشت شدم انگار بین منو تو صد دیوار
امیدی نیست به این دیدار من فراموشت شدم تنها شدم گویی
یه خیال از تو دلم را برد هر سویی همه ی دنیا برایم بی تو زندان است
در این زندان غم دوری دو چندان است در خود نشانه از تو میجویم
با خود فقط من از تو میگویم ای یار گذشته هر شبم بی یار
بین منو تو صد دیوار امیدی نیست به این دیدار
من فراموشت شدم تنها شدم گویی یه خیال از تو دلم را برد هر سویی
همه ی دنیا برایم بی تو زندان است در این زندان غم دوری دو چندان است

***

در این زندان غم دوری دو چندان است در خود نشانه از تو میجویم
با خود فقط من از تو میگویم ای یار گذشته هر شبم بی یار
بین منو تو صد دیوار امیدی نیست به این دیدار
من فراموشت شدم تنها شدم گویی یه خیال از تو دلم را برد هر سویی
همه ی دنیا برایم بی تو زندان است در این زندان غم دوری دو چندان است

آخرین آثار شاهین جلیلوند