دانلود آهنگ جدید شهراد ازم بریدی

ازم بریدی

متن آهنگ ازم بریدی
شب از نگاه تو سحر میشد

جان و دلم

دقایقم با تو به سر میشد

وای از دلم

بیا ببین این بغض چند ساله آرام شکست

بیا بمون کنار این عاشق یه خواهش است

چرا ازم بریدی و چرا منو ندیدی و دلم برای عشق تو رفت

نزار که تنها باشم و که اینجوری بپاشم و نفس کشیدنم شده سخت

چرا ازم بریدی و چرا منو ندیدی و دلم برای عشق تو رفت

نزار که تنها باشم و که اینجوری بپاشم و نفس کشیدنم شده سخت

**

چی از تو مونده است برای من جز خاطره جز بیقراری

این سردی و این فاصله میگن دیگه منو دوستم نداری

چشای تو برای من عشق و نگاه تو برای من بود

صدام که میزدی دلم‌میرفت صدای تو صدای من بود

چرا ازم بریدی و مرا منو ندیدی و دلم برای عشق تو رفت

نذار که تنها باشم وکه اینجوری بپاشم و نفس کشیدنم شده سخت

چرا ازم بریدی و مرا منو ندیدی و دلم برای عشق تو رفت

نذار که تنها باشم وکه اینجوری بپاشم و نفس کشیدنم شده سخت

آخرین آثار شهراد