دانلود آهنگ جدید شهریار صیقلانی اتاق
متن آهنگ اتاق
من این اتاقو دوست دارم همین سقف و همین دیوار منو تنهایی و آهنگ منو چشمای شب بیدار
صدای تو توی گوشم هنوزم اینجایی انگار هنوز حس میکنم تویی توو آغوشم نه این گیتار
دارن نقش تو بازی میکنن انگار دیوارها اتاق من تماشاخونه حسرت و تنهایی
توو این تابوت من با جای خالی تو میخوابم نفس هام عطرتو خواب میبینن انگار اینجایی
توی تختم پر از آرامشِ مواج موهاته غروب ها رقص باد و پرده رقص تو رو دزدیده
دم صبح بوسه معصوم خواب آلوده ات رو داره من این اتاقو دوست دارم هنوز بوی تو رو میده
دارن نقش تو بازی میکنن انگار دیوارها اتاق من تماشاخونه حسرت و تنهایی
توو این تابوت من با جای خالی تو میخوابم نفس هام عطرتو خواب میبینن انگار اینجایی
من این زندونو دوست دارم که توش عطر تو پیچیده من این اتاقو دوست دارم هنوز بوی تو رو میده

***

توی تختم پر از آرامشِ مواج موهاته غروب ها رقص باد و پرده رقص تو رو دزدیده
دم صبح بوسه معصوم خواب آلوده ات رو داره من این اتاقو دوست دارم هنوز بوی تو رو میده
دارن نقش تو بازی میکنن انگار دیوارها اتاق من تماشاخونه حسرت و تنهایی
توو این تابوت من با جای خالی تو میخوابم نفس هام عطرتو خواب میبینن انگار اینجایی
من این زندونو دوست دارم که توش عطر تو پیچیده من این اتاقو دوست دارم هنوز بوی تو رو میده

آخرین آثار شهریار صیقلانی