دانلود آهنگ جدید شمس ریسک

ریسک

متن آهنگ ریسک
شدی چیکاره ی من که دور میشی تا یکم
نفس می گیره دلم می میره اصلا میریزه به هم
همه فکر منی یه تیک تویه دلمی جونم در میره برات درگیره فدات میشم علنی
بگو مال منی تا خیالم تخت شه یکی میخاد اینجا با تو خوشبخت شه
بگو بزار که خبرش پخش شه دلت قراره واسه من تنگ شه
من اونم که تورو میخادت همیشه به یادت هستمو می مونم
می دونم خواستنه تو ریسکه ولی طوری نیست که آخه من دیوونه ام
بگو مال منی تا خیالم تخت شه یکی میخاد اینجا با تو خوشبخت شه
بگو بزار که خبرش پخش شه دلت قراره واسه من تنگ شه

***

بگو بزار که خبرش پخش شه دلت قراره واسه من تنگ شه
من اونم که تورو میخادت همیشه به یادت هستمو می مونم
می دونم خواستنه تو ریسکه ولی طوری نیست که آخه من دیوونه ام
بگو مال منی تا خیالم تخت شه یکی میخاد اینجا با تو خوشبخت شه
بگو بزار که خبرش پخش شه دلت قراره واسه من تنگ شه

آخرین آثار