دانلود آهنگ جدید شانیکو معجزه عشق
متن آهنگ معجزه عشق
من اومدم تا با معجزه عشقت تازه آدم شم
دلمو بردار یه جوری عاشق کن رسوای عالم شم
حواسم هست که بدیمو به روم نزدی
حواسم هست این تو بودی که راه اومدی
تا نیارم کم تا نیارم کم

***

من اومدم تا با معجزه عشقت تازه آدم شم
دلمو بردار یه جوری عاشق کن رسوای عالم شم
حواسم هست که بدیمو به روم نزدی
حواسم هست این تو بودی که راه اومدی
تا نیارم کم تا نیارم کم

آخرین آثار شانیکو