دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی دنیامون باهم

دنیامون باهم

متن آهنگ دنیامون باهم
چقد خوب بود دستای ما با هم بودن

چراغای خونه همیشه خاموشن از وقتی

رفتی از وقتی صبحا پا مشیدم میگفتم برگشتی

صدایی نمیشنیدم چقد بد بود اینکه فقط تنهاییمو میدیدم

این دل عاشقه تو تا حدی که میشه شد

خونه تنها بود و این تنهایی رو ندیده بود

انگار که روز آخر حرفامونو شنیده بود

دوست داشت من بخونمو تو هم برام دست

بزنی نه اینکه بگم نرو تو هم یه لبخند بزنی

کلا غم تو این خونه ست اونم تنها شد یعنی

دنیامون با هم یه شکل دیگه

شد این دل عاشقه تو تا حدی که میشه شد

باورش سخته دستامون جدا واسه همیشه شد

دنیامون با هم یه شکل دیگه شد

این دل عاشقه تو تا حدی که میشه شد

باورش سخته دستامون جدا واسه همیشه شد

گاهی دورم شلوغه و من نشستم پشت پنجره

که شاید بگیری رو منو حوصله ات سر بره

تو واسم یکی دیگه بودی تو واسم یکی دیگه بودی تو واسم یکی دیگه بودی

باورش سخته دستامون جدا واسه همیشه شد

حتی اگه دلم بره یا که کم بیاره با یکی رد میشم خیلی هم به سادگی

تو واسم یکی دیگه بودی تو واسم یکی دیگه بودی تو واسم یکی دیگه بودی

دنیامون با هم یه شکل دیگه شد این دل عاشقه تو تا حدی که میشه شد

باورش سخته دستامون جدا واسه همیشه شد

دنیامون با هم یه شکل دیگه شد این دل عاشقه تو تا حدی که میشه شد

باورش سخته دستامون جدا واسه همیشه شد

***

دنیامون با هم یه شکل دیگه شد این دل عاشقه تو تا حدی که میشه شد

باورش سخته دستامون جدا واسه همیشه شد

دنیامون با هم یه شکل دیگه شد این دل عاشقه تو تا حدی که میشه شد

باورش سخته دستامون جدا واسه همیشه شد

آخرین آثار شایان اشراقی