دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی حرفشم نزن

حرفشم نزن

متن آهنگ حرفشم نزن
همیشه حس خوبی اینجا بود چون بودی با من

آره تو خود عشق بودی که نبودی آنن

غم ترس رو مغز من ولو میشد

هی تو میخوای بری بیخود

نمیشه اینجا به چیزی که وصلمه قلبمه

درست عشق زیاد اینجا انورم کمه

کافیه بسمه از دلت همین سهممه

اگه دور بشی این حق ، که زندگیم از دم غمه

فاصله بینمون بیفته حرفشم نزن

زندگی سیاه میشه زندگیه تو ومن

دور بشی ازم نه حرفشم نزن

آدما ازما بدون هم دل میکنن

سوار عشقتم سخت پیاده

یه جیزی از این وسطبد جور زیاده

میدونم این حسو اصلا نداری

اما حس من به تو اعتیاده

فاصله بینمون بیفته حرفشم نزن

زندگی سیاه میشه زندگیه تو ومن

دور بشی ازم نه حرفشم نزن

آدما ازما بدون هم دل میکنن

***

سوار عشقتم سخت پیاده

یه جیزی از این وسطبد جور زیاده

میدونم این حسو اصلا نداری

اما حس من به تو اعتیاده

فاصله بینمون بیفته حرفشم نزن

زندگی سیاه میشه زندگیه تو ومن

دور بشی ازم نه حرفشم نزنآدما ازما بدون هم دل میکنن

آخرین آثار شایان اشراقی