دانلود آهنگ جدید شایان همه چی رواله

همه چی رواله

متن آهنگ همه چی رواله
میبینمت دلم حری میریزه برات
نمیتونم یه ساعتم نباشم باهات یه حالتی تو چشماته ندیدم شبیهش
دلی که بردی و بهم یه وقت پس ندی با تو همه چی رواله رو ریتم عشق و حاله
چفتی با دلم هرجا باهات برم دنیا مارو بیخیاله با تو همه چی ردیفه نبض من صداش ضعیفه
رفتی توو دلم به همه میگم ندیدن تو محاله با تو کوکه دلم حال و هوام خوبه تو جایی نرو
نمیدونم چه حالی شدم از وقتی تو بردی دلو نذاری و بری یه وقت ول نکنی این دل دیوونه رو
با تو همه چی رواله رو ریتم عشق و حاله چفتی با دلم هرجا باهات برم دنیا مارو بیخیاله
با تو همه چی ردیفه نبض من صداش ضعیفه رفتی توو دلم به همه میگم ندیدن تو محاله

***

چفتی با دلم هرجا باهات برم دنیا مارو بیخیاله با تو همه چی ردیفه نبض من صداش ضعیفه
رفتی توو دلم به همه میگم ندیدن تو محاله با تو کوکه دلم حال و هوام خوبه تو جایی نرو
نمیدونم چه حالی شدم از وقتی تو بردی دلو نذاری و بری یه وقت ول نکنی این دل دیوونه رو
با تو همه چی رواله رو ریتم عشق و حاله چفتی با دلم هرجا باهات برم دنیا مارو بیخیاله
با تو همه چی ردیفه نبض من صداش ضعیفه رفتی توو دلم به همه میگم ندیدن تو محاله

آخرین آثار شایان