دانلود آهنگ جدید شایان لبخند ژکوند

ژکوند

متن آهنگ ژکوند
دوتایی بریم یه جای ناب ساحل و بارانو و مهتاب دلبری میکنی ریزه ریزه دلمو میکنی تو از جا

دوست داره دلم باشه پیشت با تو که روبه راهم هر جا که باشیم همیشه خوش میگذره با هم

چشای عسلی موی فرفری چه لبخند ژکوندی از خدا خواستم تو رو خودتو رسوندی

من حواسم به توعه با اون چال گونت سر میزارم روی اون جای امن شونت

دوتایی بریم یه جای ناب ساحل و بارانو و مهتاب دلبری میکنی ریزه ریزه دلمو میکنی تو از جا

دوست داره دلم باشه پیشت با تو که روبه راهم هر جا که باشیم همیشه خوش میگذره با هم

چشای عسلی موی فرفری چه لبخند ژکوندی از خدا خواستم تو رو خودتو رسوندی

من حواسم به توعه با اون چال گونت سر میزارم روی اون جای امن شونت

***

چشای عسلی موی فرفری چه لبخند ژکوندی از خدا خواستم تو رو خودتو رسوندی

من حواسم به توعه با اون چال گونت سر میزارم روی اون جای امن شونت

دوتایی بریم یه جای ناب ساحل و بارانو و مهتاب دلبری میکنی ریزه ریزه دلمو میکنی تو از جا

دوست داره دلم باشه پیشت با تو که روبه راهم هر جا که باشیم همیشه خوش میگذره با هم

چشای عسلی موی فرفری چه لبخند ژکوندی از خدا خواستم تو رو خودتو رسوندی

من حواسم به توعه با اون چال گونت سر میزارم روی اون جای امن شونت

آخرین آثار شایان