دانلود آهنگ جدید شایان ماه شب چهارده

ماه شب چهارده

متن آهنگ ماه شب چهارده
نفس باشی آرام قلب بی تابم
نفس باشی دوری چقدر تو دریابم قفس دنیاست وقتی دوری از من
قفس اینجاست وقتی تنگه قلبم نفس باشی توی پناه دلم
ماه شب چهارده نگار مو پریشان ماه شب چهارده بتاب و رخ نمایان
تو زیبای منی تو دنیای منی نگار مو پریشان تو زیبای منی تو دنیای منی بتاب و رخ نمایان
این دل به نگاهت وابسته شد چشمان تو را دید دلبسته شد با تو چه آرامم دگر چه میخواهم
تو ای جانم عزیز دلم ماه شب چهارده نگار مو پریشان ماه شب چهارده بتاب و رخ نمایان
تو زیبای منی تو دنیای منی نگار مو پریشان تو زیبای منی تو دنیای منی بتاب و رخ نمایان

***

ماه شب چهارده نگار مو پریشان ماه شب چهارده بتاب و رخ نمایان
تو زیبای منی تو دنیای منی نگار مو پریشان تو زیبای منی تو دنیای منی بتاب و رخ نمایان
این دل به نگاهت وابسته شد چشمان تو را دید دلبسته شد با تو چه آرامم دگر چه میخواهم
تو ای جانم عزیز دلم ماه شب چهارده نگار مو پریشان ماه شب چهارده بتاب و رخ نمایان
تو زیبای منی تو دنیای منی نگار مو پریشان تو زیبای منی تو دنیای منی بتاب و رخ نمایان

آخرین آثار شایان یزدان