دانلود آهنگ جدید شایان تو دلی
متن آهنگ تو دلی
ناز میکنی که واسم عاشقم و بی حواسم
یواش یواش رو قلبم پی رد پات میگردم
میدونی برام عزیزی با یه ناز غمزه ریزی
بمونی برام نیاد کسی با جات غم نیاد توو نگات یه روزی
ای وای خدا ببینش اون مال منه اینو بگید بهش تو دلی میخوامش تو دلی میخوامش
ای وای خدا چشاشو اون عشوه و خنده هاشو تو دلی میخوامش تو دلی میخوامش
باش مال خودم حرف دل من اینه که تو باهام بمونی
ناز داری گلم دلبری چقدر هیش کسی به جز تو خوب نیست
ای وای خدا ببینش اون مال منه اینو بگید بهش تو دلی میخوامش تو دلی میخوامش
ای وای خدا چشاشو اون عشوه و خنده هاشو تو دلی میخوامش تو دلی میخوامش

***

ای وای خدا ببینش اون مال منه اینو بگید بهش تو دلی میخوامش تو دلی میخوامش
ای وای خدا چشاشو اون عشوه و خنده هاشو تو دلی میخوامش تو دلی میخوامش
باش مال خودم حرف دل من اینه که تو باهام بمونی
ناز داری گلم دلبری چقدر هیش کسی به جز تو خوب نیست
ای وای خدا ببینش اون مال منه اینو بگید بهش تو دلی میخوامش تو دلی میخوامش
ای وای خدا چشاشو اون عشوه و خنده هاشو تو دلی میخوامش تو دلی میخوامش

آخرین آثار شایان یزدان