دانلود آهنگ جدید شایان یزدانی خانوم طلا

خانوم طلا

متن آهنگ خانوم طلا
خانوم طلا چشای بلا دلبری میکنه کشته ما رو

وقتی رد میشه از اینجا جمع میشن همه طرفدارها

وای پسر سرش بوی عطر دورو برش وای وقتی که میاد یه قشون پشت سرش

مهره مار داره خانوم دل بیقرار داره خانوم صد تا که یار داره خانوم با ما چیکار داره خانوم

مهره مار داره خانوم دل بیقرار داره خانوم صد تا که یار داره خانوم با ما چیکار داره خانوم

رنگ شالش رنگ ساله ای وای وای اون یه عشق ایده آله ای وای وای

انقده که برق داره چشماش انگاری توو خواب و خیاله وای

مهره مار داره خانوم دل بیقرار داره خانوم صد تا که یار داره خانوم با ما چیکار داره خانوم

مهره مار داره خانوم دل بیقرار داره خانوم صد تا که یار داره خانوم با ما چیکار داره خانوم

***

مهره مار داره خانوم دل بیقرار داره خانوم صد تا که یار داره خانوم با ما چیکار داره خانوم

مهره مار داره خانوم دل بیقرار داره خانوم صد تا که یار داره خانوم با ما چیکار داره خانوم

رنگ شالش رنگ ساله ای وای وای اون یه عشق ایده آله ای وای وای

انقده که برق داره چشماش انگاری توو خواب و خیاله وای

مهره مار داره خانوم دل بیقرار داره خانوم صد تا که یار داره خانوم با ما چیکار داره خانوم

مهره مار داره خانوم دل بیقرار داره خانوم صد تا که یار داره خانوم با ما چیکار داره خانوم

آخرین آثار شایان یزدانیار