دانلود آهنگ جدید شروین بغض

بغض

متن آهنگ بغض
آخرش نشد نتونستم بگم بهش

تنهایی نرو سخته باورش

رو اشکام چشماشو که بست

فهمیدم که هست یکی تو دلش

تا گفتی با چشمات خداحافظ

یهو دلمو غم گرفت یه دفعه بغضم گرفت

تمام تلاشمو کردم اما خدا تو رو از من گرفت

پیش تو گریم گرفت

تا گفتی با چشمات بهم خداحافظ

یهو دلمو غم گرفت یه دفعه بغضم گرفت

تمام تلاشمو کردم اما خدا تو رو از من گرفت

پیش تو گریم گرفت

اولش چه قدر همه چی خوب و ساده بود

آخرش چه بد قصه شد تموم اون حرفاش

تو دلم نشست اما بد شکست دلمو چه زود

تا گفتی با چشمات بهم خداحافظ

یهو دلمو غم گرفت یه دفعه بغضم گرفت

تمام تلاشمو کردم اما خدا تو رو از من گرفت

پیش تو گریم گرفت

***

تا گفتی با چشمات بهم خداحافظ

یهو دلمو غم گرفت یه دفعه بغضم گرفت

تمام تلاشمو کردم اما خدا تو رو از من گرفت

پیش تو گریم گرفت

آخرین آثار شروین