دانلود آهنگ جدید شروین خداحافظ
متن آهنگ خداحافظ
شب رفتن رسیده از راه دلم از غصه می میره

دارم مرد سفر میشم اما اینجا نفس گیره

دارم از چشم تو میرم ولی یادت به دل مونده

نفس زندونیه امشب ولی اسم تو رو خونده

خداحافظ خداحافظ عزیز لحظه های من

خداحافظ خداحافظ دلیل گریه های من

خداحافظ خداحافظ عزیز لحظه های من

خداحافظ خداحافظ دلیل گریه های من

به یاد تو چه شبهایی نشستم چشم براه تو

شاید برگردی و این بار ببخشم من گناهت رو

شکستم بی صدا اما دلم پیش تو مهمونه

خودم نیستم ولی قلبم همیشه با تو می مونه

خداحافظ خداحافظ عزیز لحظه های من

خداحافظ خداحافظ دلیل گریه های من

خداحافظ خداحافظ عزیز لحظه های من

خداحافظ خداحافظ دلیل گریه های من

خداحافظ خداحافظ عزیز لحظه های من

خداحافظ خداحافظ دلیل گریه های من

خداحافظ خداحافظ عزیز لحظه های من

خداحافظ خداحافظ دلیل گریه های من

***

خداحافظ خداحافظ عزیز لحظه های من

خداحافظ خداحافظ دلیل گریه های من

خداحافظ خداحافظ عزیز لحظه های من

خداحافظ خداحافظ دلیل گریه های من

آخرین آثار شروین