دانلود آهنگ جدید شیث لیلی
متن آهنگ لیلی
تو نگات با همه دنیا واسه من فرق داره
به خودم میگم که دل‌دل نکن این‌بار میگه آره
بگه آره که بشه لیلی خونه‌‌م
من به عشق اون چشاشه که بهش بگم دیوونم

دیوونم من خیلی دوسش دارم
دارم عاشقش میشم بهش گرفتارم
همه دنیام شده دار و ندارم

دلمو بهش دادمو اون همه‌جوره دنیام شد
با تمومه اون ناز و اداش وردِ رو لبهام شد
تو نگات چی داره، دلمو دیوونه کرده
ببین از کل جهان دوره تو میگرده

دلمو بهش دادمو اون همه‌جوره دنیام شد
با تمومه اون ناز و اداش وردِ رو لبهام شد
تو نگات چی داره، دلمو دیوونه کرده

******

ببین از کل جهان دوره تو میگرده
دل، دل دیوونه فقط عشق تورو میخواد
هرکس، مارو دیده میگه این دوتا به هم میان
هرشب، توی فالم اسم تو میاد

دل، دل دیوونه فقط عشق تورو میخواد
هرکس، مارو دیده میگه این دوتا به هم میان
هرشب، توی فالم اسم تو میاد

دلمو بهش دادمو اون همه‌جوره دنیام شد
با تمومه اون ناز و اداش وردِ رو لبهام شد
تو نگات چی داره، دلمو دیوونه کرده
ببین از کل جهان دوره تو میگرده

دلمو بهش دادمو اون همه‌جوره دنیام شد
با تمومه اون ناز و اداش وردِ رو لبهام شد
تو نگات چی داره، دلمو دیوونه کرده
ببین از کل جهان دوره تو میگرده

آخرین آثار شیث