دانلود آهنگ جدید شجاعت آسا بی انصاف

بی انصاف

متن آهنگ بی انصاف
هرچی حس داشتم توی قلبم خرج تو کردم ندیدیشو
بی تفاوت بازی هات واسم قدیمی شد
آخرش رفتی نفهمیدم اصلا چی شد من ساده تنها اسم تو قدم میزد توی قلبش
اما انگار حس من واست نداشت ارزش هرکاری دوست داشت دل با این دلم کردش
چرا واقعا رفتی با اینکه میدونستی دوست دارم تو که میگفتی اصلا تنهات نمیذارم
لعنتی من بی تو که طاقت نمیارم آخه بی انصاف حق من این نیست که تنهام کردی با یادت
سهم من از تو بشه این خونه ساکت کاش بدونی این دیوونه خیلی میخوادت
چقدر ساده بهت دل دادم چوب قلب سادمو خوردم تو قلبت واسه اون میرفت و من هر نفس واسه تو میمردم
تو رفتارت ته نامردی بود داشتی با من بازی میکردی میدیدم با همون میخندی و تنها با احساس من سردی
چرا واقعا رفتی با اینکه میدونستی دوست دارم تو که میگفتی اصلا تنهات نمیذارم
لعنتی من بی تو که طاقت نمیارم آخه بی انصاف حق من این نیست که تنهام کردی با یادت
سهم من از تو بشه این خونه ساکت کاش بدونی این دیوونه خیلی میخوادت

***

چقدر ساده بهت دل دادم چوب قلب سادمو خوردم تو قلبت واسه اون میرفت و من هر نفس واسه تو میمردم
تو رفتارت ته نامردی بود داشتی با من بازی میکردی میدیدم با همون میخندی و تنها با احساس من سردی
چرا واقعا رفتی با اینکه میدونستی دوست دارم تو که میگفتی اصلا تنهات نمیذارم
لعنتی من بی تو که طاقت نمیارم آخه بی انصاف حق من این نیست که تنهام کردی با یادت
سهم من از تو بشه این خونه ساکت کاش بدونی این دیوونه خیلی میخوادت

آخرین آثار شجاعت آسا