دانلود آهنگ جدید سیامک گلاشن ای جانم

ای جانم

متن آهنگ ای جانم
ای جانم جانانم به تو دل داده ام و بی تقصیرم
ای جانم جانانم من به چشمان سیاه تو اسیرم
همچو ماهی همچو دریا در نگاه تو عزیزم عشق پیداست
ای جانم جانانم خنده هایت مثل آرامش دریاست
من در تب و تابم چشمان تو خواب است چشمان منه عاشق دیووانه گرفته
چون باده نابی صد ساله شرابی این خانه هوای می و میخانه گرفته
محرم اسرار من دل و دلدار من من اگر تب کنم تویی پرستار من
نازنین یار من آرام جان من توی تسکین منو حال پرشان من
نازنین یار من دل و دلدار من من اگر تب کنم توی پرستار من
روح و روان من آرام جان من توی تسکین منو حال پرشان من
من در تب و تابم چشمان تو خواب است چشمان منه عاشق دیووانه گرفته
چون باده نابی صد ساله شرابی این خانه هوای می و میخانه گرفته

***

نازنین یار من آرام جان من توی تسکین منو حال پرشان من
نازنین یار من دل و دلدار من من اگر تب کنم توی پرستار من
روح و روان من آرام جان من توی تسکین منو حال پرشان من
من در تب و تابم چشمان تو خواب است چشمان منه عاشق دیووانه گرفته
چون باده نابی صد ساله شرابی این خانه هوای می و میخانه گرفته

آخرین آثار سیامک گلاشن