دانلود آهنگ جدید سیاوش بکایی میبوسمت از دور

میبوسمت از دور

متن آهنگ میبوسمت از دور
میبوسمت از دور ای آروزی من ای آخرین معشوق ای همصدا با من
ای بهترینه من هواترین معشوق دلتنگ چشماتم ای بهترین مخلوق
میبوسمت نیستی حالا کنار من رویای شیرینم ای آشنا با من
هر روزو هر لحظه واسه تو بیتابم با فکر تو تا صبح نه من نمیخوابم
پر میشم از فکرت ببین چه خوشحالم یادت نره عشقم خیلی دوست دارم
با تو غم و دردهام میره و دور میشه تاریکی ها من تو باشی نور میشه
دلتنگ تو میشم چشماتو میبندی انگار روی ابرهام وقتی که میخندی
عاشقترین آدم زیباترین محبوب با تو هوام خوبه من با تو خوبم خوب
هر روزو هر لحظه واسه تو بیتابم با فکر تو تا صبح نه من نمیخوابم
پر میشم از فکرت ببین چه خوشحالم یادت نره عشقم خیلی دوست دارم

***

پر میشم از فکرت ببین چه خوشحالم یادت نره عشقم خیلی دوست دارم
با تو غم و دردهام میره و دور میشه تاریکی ها من تو باشی نور میشه
دلتنگ تو میشم چشماتو میبندی انگار روی ابرهام وقتی که میخندی
عاشقترین آدم زیباترین محبوب با تو هوام خوبه من با تو خوبم خوب
هر روزو هر لحظه واسه تو بیتابم با فکر تو تا صبح نه من نمیخوابم
پر میشم از فکرت ببین چه خوشحالم یادت نره عشقم خیلی دوست دارم

آخرین آثار سیاوش بکایی