دانلود آهنگ جدید سیاوش قمصری و رامین ساور مشکوک

مشکوک

متن آهنگ مشکوک
من که میدونم به کی فک میکنی من که میدونم دلت کیو میخواد
یجوری تو فکر اون غرقی که بوی عطرش تا اینجا میاد
نگو من بیخودی مشکوک شدم نگو کارای عجیبی میکنم
شما انقد با هم آشنا شدین که با هردوتون غریبی میکنم
همه چیز.از اولش معلوم بود از نگاه اونو برق چشم تو
برای اینکه باهاش دست بدی زودتر از من دستتو بردی جلو
همه چیز از اولش معلوم بود از نگاه اونو برق چشم تو
برای اینکه باهاش دست بدی زودتر از من.دستتو بردی جلو

**
حرفایی که.پیش من نمیزنی خیلی راحت میگی وقتی پیش ماست
دوس داری باهاش باش ولی طرفت رو از الان خوب بشناس
اون که بامن که این همه باهاش بودم مثل دشمنش داره تا میکنه
تو که تازه چند روزه میشناسیش پس ببین باتو چیکارا میکنه
همه چیز از اولش معلوم بود از نگاه اونو برق چشم تو
برای اینکه باهاش دست بدی زودتر از من دستتو بردی جلو
همه چیز از اولش معلوم بود از نگاه اونو برق چشم تو
برای اینکه باهاش دست بدی زودتر از من دستتو بردی جلو

آخرین آثار سیاوش قمصری