دانلود آهنگ جدید سیاوش قمصری طبیعی نیست

طبیعی نیست

متن آهنگ طبیعی نیست
شدم ی دیوونه طبیعی نیست رفتارم یهو وایستاده بودی این نمیشد آدم
حال من تعریفی نیستش هیچی یادم نیستش ازت ی سوال ازت میپرسم ی جواب میخوام فقط
تو دلت میخواد با من بمونی توی ذهن من هنوزم همونی که میخوام
نه تو میخوای بری ولی درا بستن تو اومدی و بسه من خستم ببین
من هنوزم نمیفهمم تو چرا باهام بدی تو و این کارات به هر دو تاییمون ضربه زدی
همه جا اسم تو اومد هرجا رفتم هر طرف بیا برگرد که هنوزم دور نشدیم از هدف
مثل ی نوار خالی روزامون تکراری میشه حالا که به بار نشسته داری میکنی ا ریشه
ببین باعث جدایی فقط و فقط غروره پس ی جوری زندگی کن انگار این آدم نبوده
تو دلت میخواد با من بمونی توی ذهن من هنوزم همونی که میخوام
نه تو میخوای بری ولی درا بستن تو اومدی و بسه من خستم ببین
من هنوزم نمیفهمم تو چرا باهام بدی تو و این کارات به هر دو تاییمون ضربه زدی
همه جا اسم تو اومد هرجا رفتم هر طرف بیا برگرد که هنوزم دور نشدیم از هدف

***

ببین باعث جدایی فقط و فقط غروره پس ی جوری زندگی کن انگار این آدم نبوده
تو دلت میخواد با من بمونی توی ذهن من هنوزم همونی که میخوام
نه تو میخوای بری ولی درا بستن تو اومدی و بسه من خستم ببین
من هنوزم نمیفهمم تو چرا باهام بدی تو و این کارات به هر دو تاییمون ضربه زدی
همه جا اسم تو اومد هرجا رفتم هر طرف بیا برگرد که هنوزم دور نشدیم از هدف

آخرین آثار سیاوش قمصری