دانلود آهنگ جدید سیاوش پالاهنگ عاشق تو
متن آهنگ عاشق تو
یا الهی یا الهی یا مجیب دعوتی خلی قلب یکونی لی یکونی حب الحیاتی

الهی یا الهی یا مجیب دعوتی خلی قلب یکونی لی یکونی حب الحیاتی

یا الهی یا الهی یا مجیب دعوتی خلی قلب یکونی لی یکونی حب الحیاتی الهی یا الهی یا مجیب دعوتی خلی قلب یکونی لی

یکونی حب الحیاتی عاشقه تو شده دلم چجوری بهت بگم یه ذرم تو راه بیا

فکر من باش تو یکم با تو چه خوبه حاله من

تو بمون برایه من نفسم بنده به جونت ای همه هوایه من

***

یا الهی یا الهی یا مجیب دعوتی خلی قلب یکونی لی یکونی حب الحیاتی

الهی یا الهی یا مجیب دعوتی خلی قلب یکونی لی یکونی حب الحیاتی حیاتی حیاتی

عاشقه تو شده دلم چجوری بهت بگم یه ذرم تو راه بیا

فکر من باش تو یکم با تو چه خوبه حاله من

تو بمون برایه من نفسم بنده به جونت ای همه هوایه من

یا الهی یا الهی یا مجیب دعوتی خلی قلب یکونی لی یکونی حب الحیاتی

آخرین آثار سیاوش پالاهنگ