دانلود آهنگ جدید سیاوش سقا شاه جهان

شاه جهان

متن آهنگ شاه جهان
تو همان شاه جهان مردم پاکی هنوز

گر چه منشور جهان خوانم تو را خاکی هنوز

حرف ها دارم از آن شب های شیرین شما

حرف ها از ظلمت روزهای غمگین شما

قصه ی شاه فقید بی ریای می کده

گاه بیمارو گهی از پا فتاده غم زده

این تویی تنها نگاه پادشاه هر زمان

هرچه بودی هر چه هستی با من هستی بی گمان

**

گفته بودی گفته ات را من به آهنگی سرودم

خنده کردی شاد خواندم با تمامی وجودم

هر چه کردی از محبت هر چه کردی از برایم

همچو تاج بر سر نهادی قدر دانستم ستودم

پادشاه با وفای من تویی تن گذار این بنای من تویی

یادگار پادشاه خون من آشنای این جهان من تویی

آشنای این جهان من تویی

آخرین آثار سیاوش سقا