دانلود آهنگ جدید سینا قویدل تو نباشی
متن آهنگ تو نباشی
یک بار من بودی اگر صبرت به پایان میرسید من سوختم تا جان من آخر به خاکستر رسید

هر بار با من بد شدی خندیدم و بغضم گرفت جانم برایت بس نبود دستش به دامانت رسید

تو نباشی من از آینده ی خود بی خبرم تو نباشی من از سن خودم پیر ترم

تو نباشی و نباشد هیچ خنده بر لبم تو که هر لحظه نباشی به تو آلوده ترم

تو نباشی من از آینده ی خود بی خبرم تو نباشی من از سن خودم پیر ترم

تو نباشی و نباشد هیچ خنده بر لبم تو که هر لحظه نباشی به تو آلوده ترم

اگر عاشق شوی دانی زه احوال پریشانم که احوال دل محزون به جز مجنون که میداند

تمامم گشته یک ذره و دل در فکر دیدارش زمین تشنه در قلبش به جز باران چه میخواهد

من و دیوانگی هر لحظه سر درد و شب و روزای طولانی توئی ثابت توئی ساکت توئی ساحل منم دریای طوفانی

من و دیوانگی هر لحظه سر درد و شب و روزای طولانی توئی ثابت توئی ساکت توئی ساحل منم دریای طوفانی

تو نباشی من از آینده ی خود بی خبرم تو نباشی من از سن خودم پیر ترم

تو نباشی و نباشد هیچ خنده بر لبم تو که هر لحظه نباشی به تو آلوده ترم

تو نباشی من از آینده ی خود بی خبرم تو نباشی من از سن خودم پیر ترم

تو نباشی و نباشد هیچ خنده بر لبم تو که هر لحظه نباشی به تو آلوده ترم

***

من و دیوانگی هر لحظه سر درد و شب و روزای طولانی توئی ثابت توئی ساکت توئی ساحل منم دریای طوفانی

من و دیوانگی هر لحظه سر درد و شب و روزای طولانی توئی ثابت توئی ساکت توئی ساحل منم دریای طوفانی

تو نباشی من از آینده ی خود بی خبرم تو نباشی من از سن خودم پیر ترم

تو نباشی و نباشد هیچ خنده بر لبم تو که هر لحظه نباشی به تو آلوده ترم

تو نباشی من از آینده ی خود بی خبرم تو نباشی من از سن خودم پیر ترم

تو نباشی و نباشد هیچ خنده بر لبم تو که هر لحظه نباشی به تو آلوده ترم

آخرین آثار سینا قویدل