دانلود آهنگ جدید سینا کرمی افسوس نمیدانی

افسوس نمیدانی

متن آهنگ افسوس نمیدانی
عشقت به نفس گیر است
عشق چه نفس گیر است
گویی ره آزادی از دامن زنجیر است
از درد چه میدانی از مرگ چه میدانی
افسوس که میدانم افسوس نمیدانی

تاوان غم دوری با بی خبری سخت است
دلگیری و بیخوابی هر روز همین بخت است
بد عهدی من با تو با خود به لجم کرده است
حبسم در اتاق ذهن فکرت فلجم کرده است

***

عشقت به نفس گیر است
عشق چه نفس گیر است
گویی ره آزادی از دامن زنجیر است
از درد چه میدانی از مرگ چه میدانی
افسوس که میدانم افسوس نمیدانی

آخرین آثار سینا کرمی