دانلود آهنگ جدید سینا نوایی باران بی ابر

باران بی ابر

متن آهنگ باران بی ابر
دوباره جهان بغض بی تاب شد شب تشنه از گریه سیراب شد
هیئت کو به کو شهر دلگیر شد ز غم .. عشق زنجیر شد
تو ای ساقی تشنه ای مرد درد چنان ناله از سوی تو سر زد
که باران بی ابر از آسمان ز چشم خدا بر زمین میچکد
به خاکی که خون تو را لمس کرد برادر سر بی تنش سجده کرد
هوا داغ و داغ برادر به دل که بی شعله سوخت از تب این درد
چنان شد دلش راهی رود خون به دریا رسید ردپای جنون
هزار قطره ی اشک تسبیح شد به سمت خدا عشق تشیه شد

**


ستاره پیش طفل بی خانمان و باران و خورشید بی آسمون
دگر جامه ی غم به تن کرده اند از آن شب که ماه را کفن کرده اند
بگو آخر آن لحظه ی دلگیر چگونه دلش آمد آن شمشیر
که غیرت به زخمت چنان چشم دوخت به حال غریبت دل خیمه سوخت
تو ای ساقی تشنه ای مرد درد چنان ناله از سوی تو سر زد
که باران بی ابر از آسمان ز چشم خدا بر زمین میچکد
به خاکی که خون تو را لمس کرد برادر سر بی تنش سجده کرد
هوا داغ و داغ برادر به دل که بی شعله سوخت از تب این درد

آخرین آثار سینا نوایی