دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان جنگ جهانی

جنگ جهانی

متن آهنگ جنگ جهانی
بی تعارف بی تو افتادم تو تب و تاب فروپاشی

زیر آتیش تو درگیری یاد میگیری خودت باشی

بیخودی چشم انتظار بودم تا میون ما تبانی شه

من جهانم توی چشماته نزار بینمون جنگ جهانی شه

هرگز مهم نبود برام مرز میون ما کجاست

این جنگ لعنتی تهش ویرونه های ما دوتاست

**

این پرچم صلحه بین چشماتو وا کن رو خودت

منو محاصرم نکن اسیر میشی تو خودت

قلب منو با یه نگاه داری به توبره میکشی

یه روز تو هم پس میزنی تو هم یه روز نمیکشی

آخرین آثار سینا پارسیان