دانلود آهنگ جدید سینا سرلک جنگل را بیابان میکنند
متن آهنگ چرخ سبز


اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند
اینک آن رویی که ماه و زهره را حیران کند


اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند
اینک آن رویی که ماه و زهره را حیران کند


اینک آن نوحی که لوح معرفت کشتی اوست
هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند


اینک آن چوگان سلطانی که در میدان روح
هر یکی گو را به وحدت سالک میدان کند


اینک آن خضری که میرآب حیوان گشته بود
زنده را بخشد بقا و مرده را حیوان کند


دم مزن با آینه تا با تو او همدم بود
گر تو با او دم زنی او روی خود پنهان کند


این سخن آبیست از دریای بی‌پایان عشق
تا جهان را آب بخشد جسم‌ها را جان کندهر که چون ماهی نباشد جوید او پایان آب
هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند

***

هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند


اینک آن چوگان سلطانی که در میدان روح
هر یکی گو را به وحدت سالک میدان کند


اینک آن خضری که میرآب حیوان گشته بود
زنده را بخشد بقا و مرده را حیوان کند


دم مزن با آینه تا با تو او همدم بود
گر تو با او دم زنی او روی خود پنهان کند


این سخن آبیست از دریای بی‌پایان عشق
تا جهان را آب بخشد جسم‌ها را جان کند


هر که چون ماهی نباشد جوید او پایان آب
هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند

آخرین آثار سینا سرلک

ارسال دیدگاه
دیدگاه کاربران
  • جمشید
    24 - ژانویه - 2023

    با سلام بسیار عالی بود .برگشتم به سالهای دهه ۷۰