دانلود آهنگ جدید سینا سرلک سوز دل
متن آهنگ ساز و آواز5
دلم در عشق تو جان برنتابد

که دل جز عشق جانان برنتابد

اگر با من نمی‌سازی مسوزم

که یک شبنم دو طوفان برنتابد


دلم در درد تو درمان نجوید

که درد عشق درمان برنتابد


***
که دل جز عشق جانان برنتابد

اگر با من نمی‌سازی مسوزم

که یک شبنم دو طوفان برنتابد

دلم در درد تو درمان نجوید

که درد عشق درمان برنتابد

آخرین آثار سینا سرلک