دانلود آهنگ جدید سینا سیدی پور بی معرفت
متن آهنگ بی معرفت
نه به من عاشق نگو هرگز دیوونه نگو خداحافظ
آدم عاشق نمیفهمه اون که میره دیگه بیرحمه آخه مگه نمیگفتی میشم لیلی تو که مجنونی
اما چی شد حالا باید باورامو بهم برگردونی بی معرفت بعد تو کارم شده خیره به هر ساعت
بعد تو نمیگذرن ثانیه ها چه راحت بعد تو هی گیجم و میخندم از رو عادت
بی معرفت هنوزم میدونی که دوست دارم اما نه با اینکه جهنمه امروزمو و فردا نه
نمیخوام بگردی به زندگیم حالا نه بی معرفت تو آخر بازی و میدونستی من برای تو
آدم خوب هستی عشقی که تو دل من میمیره کی میاد این حقو پس میگیره
آخه مگه نمیگفتی میشم لیلی تو که مجنونی اما چی شد حالا باید باورامو بهم برگردونی
بی معرفت بعد تو کارم شده خیره به هر ساعت بعد تو نمیگذرن ثانیه ها چه راحت
بعد تو هی گیجم و میخندم از رو عادت بی معرفت هنوزم میدونی که دوست دارم اما نه
با اینکه جهنمه امروزمو و فردا نه نمیخوام بگردی به زندگیم حالا نه بی معرفت

***

نمیخوام بگردی به زندگیم حالا نه بی معرفت تو آخر بازی و میدونستی من برای تو
آدم خوب هستی عشقی که تو دل من میمیره کی میاد این حقو پس میگیره
آخه مگه نمیگفتی میشم لیلی تو که مجنونی اما چی شد حالا باید باورامو بهم برگردونی
بی معرفت بعد تو کارم شده خیره به هر ساعت بعد تو نمیگذرن ثانیه ها چه راحت
بعد تو هی گیجم و میخندم از رو عادت بی معرفت هنوزم میدونی که دوست دارم اما نه
با اینکه جهنمه امروزمو و فردا نه نمیخوام بگردی به زندگیم حالا نه بی معرفت

آخرین آثار سینا سیدی پور