دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی دل بستم
متن آهنگ دل بستم
مثل هیج آمدنی اینطور که می آیی نیست

مثل تو هیچ کس اینقدر تماشایی نیست باز از خنده ی تو شهر به آشوب رسید

از تو آن قدر که خوبی فقط خوب رسید من که تنها به نگاهی به دلت دلبستم

با توام با تو اگر این همه زیبا هستم بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست

هیچکس مثل تو اینقدر شبیه من نیست من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم

با توام با تو اگر این همه زیبا هستم بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست

هیچکس مثل تو اینقدر شبیه من نیست دل من با تو همه دنیا تو

تو بگو عاشق دیوانه منم یا تو غم زیبا تو عشق تنها تو

غرق موهای تو میشم اگه دریا تو من که تنها به نگاهی به دلت دلبستم

با توام با تو اگر این همه زیبا هستم بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست

هیچکس مثل تو اینقدر شبیه من نیست من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم

با توام با تو اگر این همه زیبا هستم بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست

***

با توام با تو اگر این همه زیبا هستم بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست

هیچکس مثل تو اینقدر شبیه من نیست دل من با تو همه دنیا تو

تو بگو عاشق دیوانه منم یا تو غم زیبا تو عشق تنها تو

غرق موهای تو میشم اگه دریا تو من که تنها به نگاهی به دلت دلبستم

با توام با تو اگر این همه زیبا هستم بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست

هیچکس مثل تو اینقدر شبیه من نیست من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم

با توام با تو اگر این همه زیبا هستم بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست

آخرین آثار سینا شعبانخانی