دانلود آهنگ جدید سهیل خسروی مجنون توام

مجنون توام

متن آهنگ مجنون توام
وای که شد این دل من عاشقو دیوانه من شدم مست و خراب دل ویرانه

تا بدیدم عشق پدیدار شد دل بیچاره ی من عاشق دلدار شد

من مجنون توام دل پریشون توام تو لیلای منی عاشقم شو ی کمی

من مجنون توام دل پریشون توام تو لیلای منی عاشقم شو ی کمی

من مجنون توام تو لیلای منی

**

هوش برفت از سر من تا بدیدم رخ یار

این چه حالیست خدا داند همچو خواب است انگار

من مجنون توام دل پریشون توام تو لیلای منی عاشقم شو ی کمی

من مجنون توام دل پریشون توام تو لیلای منی عاشقم شو ی کمی

من مجنون توام تو لیلای منی

من مجنون توام دل پریشون توام تو لیلای منی عاشقم شو ی کمی

من مجنون توام دل پریشون توام تو لیلای منی عاشقم شو ی کمی

آخرین آثار سهیل خسروی