دانلود آهنگ جدید سهیل مقیمی گل لاله لاله
متن آهنگ گل لاله لاله
توی هر شهر و کوچه ، چشمم آیی
من و آخر چرا غمگین تو خواهی
نمی دونم کجا از تو گریزم
بیا بنشین کنار مو عزیزم

عزیزم … عزیزم
گل لاله لاله ، چشمات پیاله
حسن جمالت دلبرُم هیچ کس نداره

*****

دو زلفونت بود تار ربابُم
چه می خواهى از این حال خرابُم
تو که با مُ سر یارى نداری

چرا هر نیمه شو آیى به خوابُم
گل لاله لاله ، چشمات پیاله
حسن جمالت دلبرُم هیچ کس نداره

آخرین آثار سهیل مقیمی