دانلود آهنگ جدید سلیمان رستمی آخر این ماجرا

آخر این ماجرا

متن آهنگ آخر این ماجرا
همه باشن دورو برم وقتی که تو نباشی

یعنی که خیلی تنهام غریب و تنهام رفتی سفر سلامت برگرد که عشقم عادت

نداره قلب خستم من بی تو تنهام آخر این ماجرا تو میری پیش خدا میشی از من جدا بی معرفت

قسمت نشد دستای ما یکی بشن توو این دنیا دیدار ما به قیامت بی معرفت آخر این ماجرا تو میری پیش خدا

میشی از من جدا بی معرفت قسمت نشد دستای ما یکی بشن توو این دنیا دیدار ما به قیامت بی معرفت

باور نمیکنم سخته دل بریدن تو نیستی پیشم همه میگفتن

که تو نمیای و تنهای تنهام و بازم زیر بارون سر میدم گریه هامو آخر این ماجرا تو میری پیش خدا میشی از من جدا بی معرفت

قسمت نشد دستای ما یکی بشن توو این دنیا دیدار ما به قیامت بی معرفت آخر این ماجرا تو میری پیش خدا

میشی از من جدا بی معرفت قسمت نشد دستای ما یکی بشن توو این دنیا دیدار ما به قیامت بی معرفت

***

قسمت نشد دستای ما یکی بشن توو این دنیا دیدار ما به قیامت بی معرفت آخر این ماجرا تو میری پیش خدا

میشی از من جدا بی معرفت قسمت نشد دستای ما یکی بشن توو این دنیا دیدار ما به قیامت بی معرفت

باور نمیکنم سخته دل بریدن تو نیستی پیشم همه میگفتن

که تو نمیای و تنهای تنهام و بازم زیر بارون سر میدم گریه هامو آخر این ماجرا تو میری پیش خدا میشی از من جدا بی معرفت

قسمت نشد دستای ما یکی بشن توو این دنیا دیدار ما به قیامت بی معرفت آخر این ماجرا تو میری پیش خدا

میشی از من جدا بی معرفت قسمت نشد دستای ما یکی بشن توو این دنیا دیدار ما به قیامت بی معرفت

آخرین آثار سلیمان رستمی