دانلود آهنگ جدید سوران به من نگاه بکن

به من نگاه بکن

متن آهنگ به من نگاه بکن
به من‌نگاه بکن کنار من بمون

نگو تموم شده همه چی بینمون

به من‌نگاه بکن خسته نشو ازم

ازم جدا نشو حتی یه لحظه هم

حالا که عاشقم ازم‌تو دل نکن

با من تو هم قدم به جاده ها بزن

بگو بدون من  میخوای بری کجا

نگو که خسته ای خسته از این صدا

نگو که خسته ای وقتی که بی صدا راضی به رفتنی راضی به رفتنی

به من تو تکیه کن بگو تو این مسیر همیشه با منی همیشه با منی

نگو که خسته ای وقتی که بی صدا راضی به رفتنی راضی به رفتنی

به من تو تکیه کن بگو تو این مسیر همیشه با منی همیشه با منی

**

راه خطر اگه پر پیچه و خمه ترسی نمونده چون دستات تو دستمه

وقتی کنار تو آرومه خاطرم من با تموم عشق با تو مسافرم

تو پا به پای من همراه من بیا از من جدا نشو تو پیچ جاده ها

تو پا به پای من همراه من بیا از من جدا نشو تو پیچ جاده ها

نگو که خسته ای وقتی که بی صدا راضی به رفتنی راضی به رفتنی

به من تو تکیه کن بگو تو این مسیر همیشه با منی همیشه با منی

نگو که خسته ای وقتی که بی صدا راضی به رفتنی راضی به رفتنی

به من تو تکیه کن بگو تو این مسیر همیشه با منی همیشه با منی

آخرین آثار سوران