دانلود آهنگ جدید سورن شکایت
متن آهنگ شکایت
درباره تو زبازم قاصره حرفی ندارم
در وصف چشمات توان دیدنش حتی ندارم
در موج موهات که من غرقش شدم بردی قرارم
در وصف ذلفت گرفتارش شدم چاره ندارم

شکایت میکنم از تو به بالا
به جرم بردن هوش از سر ما
شکایت میکنم بامن چه کردی
منِ عاشق چرا دیوانه کردی

****

چه برمن گذشته که انگاری دراوج آسمانم
تو بامن چه کردی خلاصه میشه در تو هر جهانم
چه خوش گفتن که عاشق کوره والا
به هرچی او بگه مجبوره والا
چه خوش گفتن که عاشق کس نداره
به غیر او که هست در عرش والا در عرش والا در عرش والا
شکایت میکنم از تو به بالا
به جرم بردن هوش از سر ما
شکایت میکنم بامن چه کردی
منِ عاشق چرا دیوانه کردی

آخرین آثار سورن