دانلود آهنگ جدید توکا جوگیری

جوگیری

متن آهنگ جوگیری
منو فروختی به کی به چه قیمتی و به کی

برو که دیگه ازت سیرم آره خستم از تو یکی

یه روز میکشنی دلمو یه روز میکنی ولمو

حرفای توی دلمو پس بذار الان بگم و

همه میدونن یه جو گیری یه روز میای و یه روز میری

خدا میدونه کجا گیری معلوم‌نیست

دیگه شورشو دراوردی ایندفعه دیگه بد آوردی

برو دیگه واسم اون چشمات مظلوم نیست

همه میدونن یه جو گیری یه روز میای و یه روز میری

خدا میدونه کجا گیری معلوم‌نیست

دیگه شورشو دراوردی ایندفعه دیگه بد آوردی

برو دیگه واسم اون چشمات مظلوم نیست

**

بستم چشمامو رو تو دیگه تنها شدن تو نزدیکه

افتادی از چشم وقتی که رفتی

جمع کن برو این اداهاتو حفظم همه ی دروغاتو

خسته ام ازت تو فقط حرفی

همه میدونن یه جوگیری یه روز میای و یه روز میری

خدا میدونه کجا گیری معلوم نیست

دیگه شورشو دراوردی این دفعه دیگه بد آوردی

برو دیگه واسم اون چشمات مظلوم نیست

همه میدونن یه جوگیری یه روز میای و یه روز میری

خدا میدونه کجا گیری معلوم نیست

دیگه شورشو دراوردی این دفعه دیگه بد آوردی

برو دیگه واسم اون چشمات مظلوم نیست

آخرین آثار توکا