دانلود آهنگ جدید تریپل بند شب آخر

شب آخر

متن آهنگ شب آخر
شب آخر توو چشمام زل زد اما توو چشماش برق احساسو ندیدم
توو اوج بی کسی تنهاترم کرد خدا میدونه تنها چی کشیدم
همه احساسمو دادم به دستش ولی دوس داشتنش ی چیزی کم داشت
انگار یکی ی جا منتظر بود سر ناسازگاری با دلم داشت
چشاشو از چشای من
شب آخر توو چشمام زل زد اما توو چشماش برق احساسو ندیدم
توو اوج بی کسی تنهاترم کرد خدا میدونه تنها چی کشیدم

**

همه احساسمو دادم به دستش ولی دوس داشتنش ی چیزی کم داشت
انگار یکی ی جا منتظر بود سر ناسازگاری با دلم داشت

**
چشاشو از چشای من میدزدید نمیخواست حرف چشماشو بخون
ولی فهمیدم از دستای سردش نمیخواست دیگه من اینجا بمونم
بمونم بمونم
بمونم
سکوت بغضمو آروم شکستم که شاید آسمون ابری بمونه
تموم گریه هام گم شد توو بارون نمیخواستم بره خواستم بمونه
بمونه
همه احساسمو دادم به دستش ولی دوس داشتنش ی چیزی کم داشت
انگار یکی ی جا منتظر بود سر ناسازگاری با دلم داشت
چشاشو از چشای من میدزدید نمیخواست حرف چشماشو بخون

**
ولی فهمیدم از دستای سردش نمیخواست دیگه من اینجا بمونم
بمونم بمونم
بمونم

آخرین آثار تریپل بند