دانلود آهنگ جدید وحید دانشور نباش

نباش

متن آهنگ نباش
عشقت مگه چی داشت برام منو داغون کرد منو بازیم داد

عشقت به هم ریختش منو با تو این احساس اتفاق افتاد

گفتم این رابطه رو کشش ندیم گفتی بمون گفتی دیوونه نمیشه گیره پای هردومون

گفتم از فکرم درا بد به دلم افتاده ها گفتی تهش درست میشه اما شکستم بی صدا

شر چشات کم نباش دیگه کنارم نباش این رابطه کوچکترین ارزشی واسه تو نداشت

شر چشات کم برو فکر کن ببخشمت تو رو تموم کن این بازی رو تو نمیفهمم تو رو

بعد تو با هرکی بگی بحثم شد هر دفعه یه حس قدیمی کم شد

بعد تو با هرکی بگی جنگیدم تاوان اشتباهتو من پس میدم

گفتم این رابطه رو کشش ندیم گفتی بمون گفتی دیوونه نمیشه گیره پای هردومون

گفتم از فکرم درا بد به دلم افتاده ها گفتی تهش درست میشه اما شکستم بی صدا

شر چشات کم نباش دیگه کنارم نباش این رابطه کوچکترین ارزشی واسه تو نداشت

شر چشات کم برو فکر کن ببخشمت تو رو تموم کن این بازی رو تو نمیفهمم تو رو

***

گفتم این رابطه رو کشش ندیم گفتی بمون گفتی دیوونه نمیشه گیره پای هردومون

گفتم از فکرم درا بد به دلم افتاده ها گفتی تهش درست میشه اما شکستم بی صدا

شر چشات کم نباش دیگه کنارم نباش این رابطه کوچکترین ارزشی واسه تو نداشت

شر چشات کم برو فکر کن ببخشمت تو رو تموم کن این بازی رو تو نمیفهمم تو رو

آخرین آثار وحید دانشور