دانلود آهنگ جدید ولی قاسمی حاکم
متن آهنگ حاکم
شاه دل پایین نیار آس بشینه ها دلبر

بل اتاکمه بازو ببو بکشه دست آخر

رو دست بزویی چند سال این چند روز هم ونه رو

آخر تنه شاه مونه ها ته دلبخواه ده لو

من که تک دل داشتمو دونستی شاه ره سره

یار بهیتی مبارکها همش ته همراه دره

ته خنده خشحالی ونه ته درد غم منه ور

آس دل داشتمه ولی نزومه ته شاه سر

یار مه جوونی بورده نام و نشونی بورده

من که بد نومه با کسی مه مهربونی بورده

***

حاکم تهی ته حکم هاکن بازی از ته شروع

آس بزنم ته شاه سر ته روزگار سیوهه

بازی عاشقی ره ته با اختلاف بوردی

الهی خشبخت بووشی با اون غریبه مردی

ته یاد دووشه که حاکم شه دست بزگ اشنه

کسی که محکوم هسه غصه وره کشنه

دلبر بور به سلامت ولی نهیه رسمش

دست شیطون بیتی قشنگ دوسی از پشت

یار مه جوونی بورده نام و نشونی بورده

من که بد نومه با کسی مه مهربونی بورده

آخرین آثار ولی قاسمی