دانلود آهنگ جدید ونن جلالی همبغض

همبغض

متن آهنگ همبغض
تو چی خوندی همبغض گریه سهم ما شد گور گرفت ستاره آسمون سیاه شد
تو چی خوندی همشب درد بی دوا شد بسته شد لب عشق کوچه بی صدا شد
هر مسیر یه بن بست پنجره یه دیوار هر پرنده بی پر سقف روی آوار
هر مسیر یه بن بست پنجره یه دیوار هر پرنده بی پر سقف روی آوار
رد هر چی بغضه برکه گریه داره دست هر رفیقی حلقه ها داره
زخم توی سینم داغه هر درده این سکوته دلکش گریه یه مرده
هر مسیر یه بن بست پنجره یه دیوار هر پرنده بی پر سقف روی آوار
هر مسیر یه بن بست پنجره یه دیوار هر پرنده بی پر سقف روی آوار

***

هر مسیر یه بن بست پنجره یه دیوار هر پرنده بی پر سقف روی آوار
رد هر چی بغضه برکه گریه داره دست هر رفیقی حلقه ها داره
زخم توی سینم داغه هر درده این سکوته دلکش گریه یه مرده
هر مسیر یه بن بست پنجره یه دیوار هر پرنده بی پر سقف روی آوار
هر مسیر یه بن بست پنجره یه دیوار هر پرنده بی پر سقف روی آوار

آخرین آثار ونن جلالی