دانلود آهنگ جدید وصال علوی ماه
متن آهنگ ماه
من همان ابرم که از بس بغض دارد در دلش
حجمه ی سنگین او بر روی ماه افتاده است
آنچنان بیگانه گشتم با خودم که مدتی است
سایه ام پشت سر مردم به راه افتاده است

**

قاب عکسی را تصور کن که طرح چهره اش
در گذار عمر از برج نگاه افتاده است
ماه شب تارم ای صبر و قرارم تو از این خانه مرو
با من تو بمانو بر خانه بتاب و شب من را سحری

آخرین آثار وصال علوی