دانلود آهنگ جدید وصال امیری جان جان
متن آهنگ جان جان
ای زولف پریشان مستم و حیران عاشق توام و از تو چه پنهان
در تب و تابی عین سرابی دنیا رو خاموشی بگیرد اگر بخوابی
ای جان جان جان و جهانم عزیزم دلم را به اسارت کشاندی
ای جان جان شیدای جذاب مرا تو به این حال کشاندی کجایی
مرا دیوونه کن ای وای تمامم مال تو چه تاثیر گذار است در من احوال تو
مرا دیووانه کن مرا دیووانه کن مرا دیووانه کن با دلبرانه بودنت
عشق را محک بزن با عاشقانه بودنت مرا دیووانه کن مرا دیووانه کن
ای جان جان جان و جهانم عزیزم دلم را به اسارت کشاندی
ای جان جان شیدای جذاب مرا تو به این حال کشاندی کجایی

***

مرا دیوونه کن ای وای تمامم مال تو چه تاثیر گذار است در من احوال تو
مرا دیووانه کن مرا دیووانه کن مرا دیووانه کن با دلبرانه بودنت
عشق را محک بزن با عاشقانه بودنت مرا دیووانه کن مرا دیووانه کن
ای جان جان جان و جهانم عزیزم دلم را به اسارت کشاندی
ای جان جان شیدای جذاب مرا تو به این حال کشاندی کجایی

آخرین آثار وصال امیری